AGROLAND


Agroland s.r.o. se sídlem ve Štěpánkovicích byl založen v roce 1993 a hospodaří na výměře 1150 ha zemědělské půdy na Opavsku.

Výrobní zaměření odpovídá klimatickým a půdním podmínkám. Jedná se především o tržní plodiny jakou je cukrová řepa, pšenice, jarní ječmen a řepka. Jako licentovaný výrobce může Agroland s.r.o. nabídnout osiva obilovin vysoké kvality.

Vedle hlavní zemědělské výroby se Agroland s.r.o. od roku 1999 specializuje na logistiku v Opavském Cukrovaru. Cukrovaru poskytuje komplexní službu co se týče vyorávky, nakládky, čištění a dopravy cukrovky. Dále provozuje autodopravu a práce těžkými mechanizmy.