AGROLAND

Služby

Vyorávka a ukládka cukrové řepy vyorávačem Ropa Tiger


-> Rychlá a kvalitní sklizeň bez dalších pojezdů po poli
-> Nepřetržitý provoz bez zátěže mechanizačních prostředků pěstitele
-> Výkon 18–22 ha za 24 hodin
-> Možnost přímého plnění do odvozních prostředků
-> Vysoká kvalita čištění způsobená delší čistící cestou proti jiným sklízečům
-> Uložení cukrovky na polní skládku do požadované figury bez použití nakladače ze zásobníku vyorávače
-> Nízký tlak pneu na půdu – urovnaný povrch bez kolejí – bezprostředně po sklizni vytvoření podmínek pro setí (minimalizace)

Služby kolovými nakladači Liebherr L 580 a Liebherr L 574